/ / 244
-
fara pret

Trimite mesaj
Advert #7826

contactati autorul anuntului si pe
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA LUPȘA, JUDEȚUL ALBA

cu sediul în comuna Lupșa, sat Lupșa, str.Principală, nr.1, județ Alba, COD POȘTAL 517410

organizează concurs de recrutare, în perioada miercuri, 25 aprilie 2018 – luni, 30 aprilie 2018

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.611/2008 modificată și completată prin

Hotărârea Guvernului României nr.761/2017,

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe durată nedeterminată, de

Inspector, clasa I, grad profesional debutant

în cadrul compartimentului contabilitate, impozite și taxe, achiziții, programe proiecte – 1 POST

I.Pentru participare la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Condiții generale: sunt prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,(r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiții specifice prevăzute în fișa postului: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul studii economice sau studii juridice;

II.Concursul va consta într-o probă scrisă și interviu. Probele sunt stabilite după cum urmează: proba scrisă 25 aprilie 2018; interviul 30 aprilie 2018.

Data ora și locul organizării interviului se vor afișa odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs va conține documentele prevăzute de art.49 din H.G. nr.611/2008 modificată și completată prin H.G. nr.761/2017.

Condițiile de participare la concurs: calendarul concursului privind calculul termenelor pe zile, condițiile generale, condițiile specifice și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere, bibliografia și fișa postului sunt afișate la sediul primăriei comunei Lupșa și pe site-ul instituției www.primarialupsa.ro, la secțiunea COMUNA LUPȘA, CATEGORIA ȘTIRI ȘI ANUNȚURI.

Depunerea dosarelor se face la Primăria Comunei Lupșa în perioada luni, 26 martie 2018 – luni, 16 aprilie 2018, inclusiv, între orele 8.00 – 16.00.

Relații suplimentare se pot obține și la sediul instituției sau la numărul de telefon 0258897900.

Persoana de contact: Goia Felicia, consilier superior, compartiment resurse umane, e-mail [email protected] sau la telefon 0756833741

Telefon: 0756833741
Localitate Lupșa
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila