/ / 1,228
-
fara pret

Trimite mesaj
Advert #8918

contactati autorul anuntului si pe
Curtea de Apel Alba lulia organizează

la sediul Tribunalului Alba în data de 14.12.2018

concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de personal contractual : muncitor calificat treapta II la Judecătoria Sebeş

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instanţele judecătoreşti, aprobat prin Ordin nr. 1927/C/2010, C o n c u r s u l se organizează la sediul Tribunalului Alba, Alba Iulia Piaţa Iuliu Maniu nr. 24, în data de 14 decembrie 2018.

Cererile împreună cu actele necesare înscrierii la concurs se depun până la data de 10 decembrie 2018, intre orele 9 – 13, la sediul Tribunalului Alba, etaj 1, camera 102.

Examinarea candidaţilor se face prin susţinerea unei probe practice, în funcţie de cerinţele generale ale postului pentru care se candidează.

La concurs poate participa persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

– are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

– nu are antecedente penale sau cazier fiscal:

– este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei:

– îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

– îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

Condiţii specifice postului de muncitor calificat treapta II :

 1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională cu diplomă de absolvire
 2. Să deţină un document care să ateste calificarea profesională
 3. Abilităţi în lucrări de întreţinere construcţii şi instalaţii
 4. Să aibă o vechime în specialitate de 3 ani.
 5. Să fie apt pentru efort fizic (participare la acţiuni administrative)
  La cererea de înscriere se vor anexa următoarele acte:
 1. copia actului de identitate:

 2. formularul de înscriere;

 3. curriculum vitae

 4. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă exercitarea uneia din activităţile : instalaţii, construcţii, tâmplar, zugrav, electrician.
 5. copia carnetului de muncă sau după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz în specialitate;
 6. cazier judiciar

 7. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (medic de familie);

 8. alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Informaţiile legate de organizarea acestui concurs vor fi postate, în timp util, pe pagina de internet a Tribunalului Alba, a Judecătoriei Sebeş (portalul instanţelor) la rubrica „Informaţii de interes public” şi afişate la sediul Tribunalului Alba.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Tribunalul Alba – expert Cristorian Sorina telefon 0258811576 interior 235.

Telefon: 0258811576 interior 235
Localitate SEBES
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila