/ / 1,349
-
fara pret

Trimite mesaj
Advert #8920

contactati autorul anuntului si pe
CURTEA DE APEL ALBA IULIA organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de aprod, la Judecătoria Sebeş, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va desfășura în data de 10 decembrie 2018, la sediul Tribunalului Alba, după un program care va fi publicat pe pagina de internet a Tribunalului Alba, în timp util.

Examinarea candidaților se va face prin susținerea unei probe practice, specifice postului ce urmează să fie ocupat.

Cererile împreună cu actele necesare înscrierii la concurs se vor depune la sediul Tribunalului Alba – camera 218 (Registratură) – grefier Giurgiu Aurelian, în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00, în perioada 20.11.2018 – 28.11.2018 inclusiv.

Conform art. 2 din Hotărârea nr. 185/2007, la concurs poate participa persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;

 2. nu are antecedente penale, cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;

 3. cunoaşte limba română;

 4. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;

 5. are studii medii (bacalaureat).

Conform art. 8 alin.2 din Hotărârea nr. 185/2007, la înscriere, candidatul va depune un dosar plic ce va conține următoarele acte:

 1. cererea de înscriere completată pe formularul tipizat anexat prezentului anunț (formularul se va primi la momentul înscrierii sau se va printa de către candidat de pe site-ul Tribunalului Alba),

 2. cartea de identitate, în copie;

 3. certificatul de căsătorie, în copie;

 4. diploma de bacalaureat, în copie;

 5. certificatul de cazier judiciar, în original;

 6. certificatul de cazier fiscal, în original;

 7. curriculum vitae;

 8. adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei;

 9. două fotografii color cu dimensiuni de 2/3 cm;

 10. recomandare privind profilul profesional şi moral (poate fi eliberată de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învățământ absolvită);

 11. chitanţa de plată a taxei de înscriere;

Taxa de înscriere la concurs este de 50 de lei şi se achită la caseria Curții de Apel Alba Iulia – camera 123 ori prin virament bancar, respectiv:

– în contul nr. RO56TREZ00220E330500XXXX deschis la Trezoreria Alba Iulia,

– beneficiar: Curtea de Apel Alba Iulia,

– Cod unic de identificare (CUI): 17683900,

– dovada plății va trebui să conțină numele și prenumele condidatului și destinația sumei (concurs).

Informaţiile suplimentare referitoare la organizarea acestui concurs vor fi postate, în timp util, pe pagina de internet a Tribunalului Alba – la Rubrica ”Informații de interes public” sau se pot obține de la:

sediul Tribunalului Alba – camera 218, ori la nr. de telefon 0258.813510 – interior 118 – grefier Giurgiu Aurelian;

sediul Judecătoriei Sebeş şi la nr. de telefon 0258.733146 – grefier șef Cîrstea Valentin Marin;

Telefon: 0258.813510 - interior 118
Localitate SEBES
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila