/ / 1,177
-
fara pret

Trimite mesaj
Advert #8227

contactati autorul anuntului si pe
Consiliul Judeţean Alba organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere, vacante de șef serviciu – Serviciul Administrarea Terenurilor, Clădirilor, Rețelelor de Alimentare cu Apă – Direcția Gestionarea Patrimoniului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţe (RSI) – ştiinţe economice sau Domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţe (RSI) – ştiinţe juridice sau Domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe inginereşti;
  • candidaţii trebuie să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
  • candidaţii trebuie să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcţiei publice de minim 2 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi;
  • funcţionarii publici de conducere pot promova într-o funcţie publică de conducere vacantă de nivel superior, conform prevederilor art. 140 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 02 iulie 2018: termen limită de depunere a dosarelor;
  • 12 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia, Piața Ion I.C.Brătianu nr.1, la Biroul resurse umane, tel. 0731.560.763, e-mail: [email protected]

 

Telefon: 0731.560.763
Localitate ALBA IULIA
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila