/ / 83
fara pret

Trimite mesaj
Advert #5765

contactati autorul anuntului si pe
Auditor principal
Primăria Orașului Zlatna
Angajator: Primăria Orașului Zlatna
Tip angajator: Primării
Categoria postului: Funcție publică
Județ: Alba (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție
Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de auditor, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Primăriei oraşului Zlatna, judeţul Alba.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

30 octombrie 2017, ora 11:00: proba scrisă – sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Alba;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
cazierul administrativ.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Telefon: 0374/112.726
Localitate ZLATNA
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila