/ / 82
fara pret

Trimite mesaj
Advert #5901

contactati autorul anuntului si pe
Primăria Municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, la:

Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia
Direcția venituri

Biroul constatare, impunere persoane fizice
-1 post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată – consilier, clasa I, gradul profesional debutant;
Condiţii de participare:
Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință (RSI): Științe economice, științe juridice sau științe administrative;
Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -;
Cunoștințe de operare PC- nivel mediu;

Compartimentul încasări impozite și taxe locale
-1 post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată – consilier clasa I, gradul profesional debutant;
Condiţii de participare:
Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință (RSI): Științe economice, științe juridice sau științe administrative;
Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -;
Cunoștințe de operare PC- nivel mediu;

Condiţiile generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de desfășurare a concursului:
Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 14 noiembrie 2017 ora 11.00, la Centrul de resurse “Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr.3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A.Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC va avea loc în data de 13 noiembrie 2017 ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A.
Dosarele de înscriere se depun până în data de 30.10.2017 inclusiv, ora 15.00.
Precizările privind concursul şi bibliografia se găsesc afişate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A şi pe site-ul www.apulum.ro.
Biroul resurse umane
Primăria Municipiului Alba Iulia, Str.Calea Moților, nr.5A, Alba Iulia, Județul Alba, 510134
Tel: +40 0372/586473, +40 0372/586470, fax: +40 0372/586473
Internet: www.apulum.ro, E-mai l: office@apulum.ro
Facebook: www.facebook.com/primariaalbaiulia

Telefon: 0372/586473, 0372/586470
Localitate ALBA IULIA
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila