/ / 82
LEI

Trimite mesaj
Advert #6378

contactati autorul anuntului si pe
Primăria municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, la:
Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia
Biroul evidență patrimoniu, sistem informatic geografic

1 post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată – consilier clasa I, gradul
profesional debutant

Condiţii de participare:
Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): științe inginerești;
Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: – ;
Cunoștințe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office;

1 post, funcţie publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată – consilier clasa I, gradul
profesional principal

Condiţii de participare:
Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): științe inginerești;
Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
Cunoștințe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office;

2 posturi, funcţii publice de execuţie, pe perioadă nedeterminată – consilier clasa I, gradul
profesional superior

Condiţii de participare:
Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI): științe inginerești;
Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
Cunoștințe de operare PC – nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office;

Condiţiile generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii de desfășurare a concursului:
Proba scrisă va avea loc în data de 12 decembrie 2017, ora 11.00, la Centrul de resurse „Academia
Doamnelor”, Str. Gladiolelor, nr.3A, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A.
Proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC-nivel superior program AutoCAD, Microsoft Office, va avea loc în data de 11.12.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Str. Calea Moților, nr. 5A, Alba Iulia.
Dosarele de înscriere se depun până în data de 29.11.2017 inclusiv, ora 15.00.
Precizările privind concursul şi bibliografia se găsesc afişate la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A şi pe site-ul www.apulum.ro

Telefon: Tel: +40 0372/586473
Localitate ALBA IULIA
Cartier sau Zona -
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila