/ / 103
184401,00
LEI

Trimite mesaj
Advert #3489

contactati autorul anuntului si pe
Ciugud

MONICA COMPANI S.R.L. (ÎN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FAILLITE), cu sediul in Str. Surianu nr. 37, Alba Iulia, jud. Alba, număr de ordine în registrul comerţului J1/700/2007, cod de identificare fiscală 21822659, reprezentatǎ prin lichidator judiciar Biriş Goran Insolvenţǎ SPRL, organizeazǎ la data de 25.04.2017, ora 16:00, licitaţie publica pentru vânzarea imobilului «Hala industrială» situat în Ciugud, sat Drâmbar, Str. Calea Alba Iulia nr. 30, jud. Alba, (denumit în continuare „Activul”) aflat în proprietatea MONICA COMPANI S.R.L.

Preţul de pornire al licitaţiei publice este de 184.401 lei + TVA (19%), plǎtibil în lei la cursul de schimb RON/EUR stabilit de BNR, valabil la data plǎţii. Termenul limitǎ de platǎ a preţului este reprezentat de data semnǎrii contractului de vanzare în formǎ autenticǎ.

Caietul de sarcini va putea fi achizitionat de la sediul Biriș Goran Insolvență SPRL, din Bld. Aviatorilor nr. 47, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, pe baza actului de identitate, a unui document de reprezentare şi a dovezii efectuǎrii plǎţii acestuia. Preţul caietului de sarcini este de 100 de lei (cu TVA inclus), preţ care se va achita prin virament bancar, in contul bancar avand cod IBAN: RO85RNCB0003096 742 – arata telefon – , deschis la BCR S.A. Alba Iulia, titularul contului fiind MONICA COMPANI S.R.L.

Participarea la licitaţia publicǎ este condiționată de depunerea documentației descrise în caietul de sarcini, ce include dovada constituirii unei garanții de participare la licitația publicǎ egală cu 10.000 lei inclusiv TVA, fie sub forma unei scrisori de garanție bancară în original, depusă direct în contul MONICA COMPANI S.R.L. (ÎN FALIMENT, IN BANKRUPTCY, EN FAILLITE), cod IBAN: RO85RNCB0003096 742 – arata telefon – , deschis la BCR S.A. Alba Iulia. Garanțiile de participare, indiferent de modul de constituire, se restituie în termen de două zile lucrătoare de la data organizării licitației, cu excepția garanției adjudecatarului. Pentru acesta, garanția depusă se reține și se deduce din suma datorată pentru achizitionarea Activului.

Termenul limita de depunere a documentatiei de participare la licitația publică organizată la sediul lichidatorului judiciar din Bld. Aviatorilor nr. 47, etaj 2, Sector 1, București, este ziua de dinaintea datei stabilite pentru fiecare licitație, ora 16.00.

Pentru informaţii suplimentare persoana de contact este Ionuț Anton.

pdf
Telefon: 0212600710
Localitate Ciugud
Cartier sau Zona Drambar
distanța 1,927 kilometri
Address Ciugud
Exemplu: Casa, vila, spațiu comercial, teren intravilan, mobila